Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 52022-3:2022

Енергийни характеристики на сгради. Енергийни нужди за отопление и охлаждане, вътрешни температури и осезаеми и латентни топлинни товари. Част 3: Изчислителни процедури за адаптивни елементи на сградната обвивка (ISO/DIS 52016-3:2022)

Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 3: Calculation procedures regarding adaptive building envelope elements (ISO/DIS 52016-3:2022)

Главна информация

45.99     23.03.2023 г.

50.20    29.06.2023 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

Обект и област на приложение

Процедури, позволяващи да се вземе предвид ефектът от адаптивните елементи на сградната обвивка при изчисляване на енергийните нужди за отопление, охлаждане, вътрешни температури и осезаеми и латентни топлинни товари за сгради.
ISO 52016-1: 2017 съдържа нормативно приложение G, което вече предоставя рамка за тези изчислителни процедури. Целта на този новопредложен стандарт е да се изработят изчислителни процедури вместо само рамка за изчисление.
Адаптивните елементи на сградната обвивка са (обикновено прозрачни) елементи от сградната обвивка с топлинни и/или слънчеви и/или визуални свойства, които се променят във времето, пасивно или поради активен контрол.
Целта на адаптивните елементи на сградната обвивка е да подобрят енергийните характеристики и/или комфорта в сградата при различни външни условия (време, сезон), вътрешни условия (напр. вътрешни топлинни печалби) и нужди на обитателите.
Примери за адаптивни сградни обвивки са продукти или комплекти с една или повече от следните характеристики:
• подвижни щори,
• контролируеми вентилационни отвори,
• променящи се стъкла,
• подвижни топлоизолационни щори,
• PV интегрирано остъкляване (водещо до променливо общо (топлинно) пропускане на слънчева енергия),
• двойни фасади.
Входните данни за изчислението са топлинните, слънчевите и визуалните свойства на сградния елемент за различните състояния (например от отворени към затворени, от тъмни към светли и комбинации от тях); и в случай на постепенно променящи се свойства: за редица представителни дискретни състояния.
За да могат да се използват тези характеристики за изчисляване на енергията и вътрешната температура, детайлите от (пасивен или активен) контролен протокол също са необходими като входни данни.
Топлинните, слънчевите и визуалните характеристики на сградния елемент са топлинна пропускливост (U-стойност), въздухопропускливост (L-стойност) и слънчева пропускливост (g-стойност).

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 52022-3:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
23.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 52016-3

Въвежда ISO/FDIS 52016-3