Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16758:2021

Окачени фасади. Определяне на якостта на съединения, подложени на срязване. Метод за изпитване и изисквания

Curtain walling - Determination of the strength of shear connections - Test method and requirements
14.10.2021 г.
14.08.2023 г.

Главна информация

60.60     14.10.2021 г.

BDS

ТК-96

Европейски стандарт

91.060.10  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира методи за изпитване за определяне на товароносимост (крайно гранично състояние и експлоатационно гранично състояние) на съединения между елементи на окачени фасади, за които товароносимостта не може да се изчисли в съответствие с настоящите кодове или общоприетите изчисления на база якостта на материалите.
Механичните характеристики на съединенията на окачени фасади вече се изчисляват съгласно
предписанията, описани в EN 13830. Чрез този документ може да се получи допълнителна информация относно механичните характеристики на съединенията и областите на директно приложение. (виж приложение С).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 16758:2016

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 16758:2016/A1:2019

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16758:2021
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16758:2021