Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС HD 60364-5-52:2011/A12:2023

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-52: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Проводникови системи

Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     16.03.2023 г.

BDS

ТК-49

Европейски стандарт

13.260     91.140.50  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60364-5-52:2009 се занимава с избора и монтажа на проводникови системи. Това трето издание отменя и заменя второто издание, публикувано през 2001 г., и представлява техническо преразглеждане. Основните промени по отношение на предишното издание са както следва:
- Подточка 521.4 въвежда малки промени по отношение на за шинните инсталационни системи електропроводните системи.
- Подточка 523.6 въвежда малки промени по отношение на оразмеряването на кабелите, където има хармонични токове.
- Въведена е нова подточка 523.9 за едножилни кабели с метално покритие.
- Точка 525 въвежда промени в максималната стойност на разрешения спад на напрежението между началото на уредбата на потребителя и оборудването, която не трябва да бъде по-голяма от тази, дадена в съответното приложение.
- Точка 526 въвежда малки промени в електрическите свързвания, включително допълнителни изключения за преглед на свързванията и допълнителни бележки.
- Точка 528 въвежда допълнителни изисквания по отношение на близостта на подземни силови и далекосъобщителни кабели.
- Точка 529 въвежда малки промени в избора и изграждането на проводниковата система по отношение на поддръжането, включително почистването.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС HD 60364-5-52:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС HD 60364-5-52:2011/A12:2023
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда HD 60364-5-52:2011/A12:2022