Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13888-1:2022

Фугиращи смеси за керамични плочки. Част 1: Изисквания, класификация, означаване, маркировка и етикетиране

Grouts for ceramic tiles - Part 1: Requirements, classification, designation, marking and labelling
15.12.2022 г.

Главна информация

60.60     15.12.2022 г.

BDS

ТК-7

Европейски стандарт

01.040.91     91.100.10  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция" виж още ...

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ се прилага за фугиращи смеси за керамични плочки за вътрешно и външно полагане върху стени и подове.
Този документ дава терминология по отношение на продуктите, методите за работа (виж приложение А), свойствата за прилагане и т.н., за фугиращи смеси за керамични плочки.
Този документ определя изискванията за експлоатационните показатели на циментови и фугиращи смеси на основа реактивни смоли за керамични плочки.
Този документ не съдържа критерии или препоръки за проектиране и полагане на керамични плочки.
Фугиращите смеси за керамични плочки може да се използват и за други видове плочки (естествени и агломерирани камъни и т.н.), когато не оказват неблагоприятно въздействие върху тези материали.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13888:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13888-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13888-1:2022