Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1990:2021

Еврокод. Основи на конструктивното и геотехническото проектиране

Eurocode - Basis of structural and geotechnical design

Главна информация

40.60     9.12.2021 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30  

Обект и област на приложение

(1) Този документ установява принципи и изисквания относно сигурността, експлоатационната годност, надеждността и дълготрайността на конструкциите, включително геотехническите конструкции, подходящи да предотвратят разрушаване.
(2) Този документ е предвиден да се използва заедно с другите Еврокодове при конструктивното проектиране на сгради и строителни съоръжения, включително временни конструкции.
(3) Този документ описва основите на конструктивното и геотехническо проектиране и проверките съгласно принципа на граничните състояния.
(4) Проектирането и проверките в този документ са основани предимно на частните коефициенти.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: В другите Еврокодове са дадени алтернативни методи за специфично приложение.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Приложенията към този документ също предоставят общи указания по отношение на използването на алтернативни методи.
(5) Този документ е приложим за:
- конструктивни оценки на съществуващи конструкции;
- разработване на проекти за ремонти и преустройства;
- оценяване при променени условия на експлоатация.
(6) Този документ е приложим за проектиране на конструкции, при които са включени материали или въздействия извън обхвата на EN 1991 до EN 1999.
ЗАБЕЛЕЖКА: В този случай може да са необходими допълнителни или изменени разпоредби.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1990:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1990:2021
40.60 Край на общественото допитване
9.12.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1990

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход