Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1990:2021

Еврокод. Основи на конструктивното и геотехническото проектиране

Eurocode - Basis of structural and geotechnical design

Главна информация

40.20     2.09.2021 г.

40.60    9.12.2021 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30  

Обект и област на приложение

(1) EN 1990 установява принципи и изисквания относно сигурността, експлоатационната годност, надеждността и дълготрайността на конструкциите, включително геотехническите конструкции, описва основните положения за тяхното проектиране и изчисляване и дава насоки по свързаните с това аспекти на надеждността на конструкциите.
(2) EN 1990 е предвиден да се ползва заедно с другите Еврокодове при конструктивното проектиране на сгради и строителни съоръжения, включително временните конструкции.
(3) Този документ описва основите на конструктивното и геотехническо проектиране и проверките съгласно принципът на граничните състояния.
(4) Проектирането и проверките в този документ са основани предимно на частните коефициенти.
(5) Този документ е приложим при конструктивни оценки на съществуващи конструкции, при разработването на проекти за ремонти и преустройства, или при оценка на изменените условия на експлоатация.
(6) Този документ е приложим за проектиране на конструкции, при които са включени материали или въздействия извън обхвата на EN 1991 до EN 1999. ЗАБЕЛЕЖКА: В този случай може да са необходими допълнителни или изменени разпоредби.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1990:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1990:2021
40.20 Начало на обществено допитване
2.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1990

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход