Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 54-1:2021

Пожароизвестителни системи. Част 1: Въведение

Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction
17.11.2021 г.

Главна информация

60.60     17.11.2021 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.20  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Стандартизационна редакция" виж още ...

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дефинира термините и определенията, които се използват в серията стандарти EN 54. Той дава принципите, на които се основава всяка част от серията, и описва функциите, изпълнявани от съставните части на пожароизвестителната система.
Този документ се прилага за пожароизвестителни системи за сгради и строителни съоръжения.
Този документ не се прилага за устройства за сигнализиране на тревога при дим (автономни димни пожароизвестители), които са обхванати от EN 14604.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 54-1:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 54-1:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 54-1:2021