Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 54-1:2021

Пожароизвестителни системи. Част 1: Въведение

Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction
17.11.2021 г.

Главна информация

60.60     17.11.2021 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.20  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дефинира термините и дефинициите, които се използват в серия от стандарти EN 54 . Той дава принципите, на които се основава всяка част от поредицата, и описва функциите, изпълнявани от съставните части на пожароизвестителната система. Този документ се отнася за пожароизвестителни системи за сгради и строителни работи. Този документ не се прилага за устройства за сигнализиране на тревога при дим (автономни димни пожароизвестители), които са обхванати от EN 14604.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 54-1:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 54-1:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 54-1:2021