Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13411-9:2021

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 9: Плътни кауши

Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 9: Solid thimbles
15.07.2021 г.
17.01.2023 г.

Главна информация

60.60     15.07.2021 г.

BDS

ТК-31

Европейски стандарт

21.060.70     53.020.30  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя минималните изисквания за твърди кауши, изработени от стомана или чугун за накрайници за стоманени телени въжета от усукани снопчета. Този документ се прилага за обезопасени с ухо с пресована втулка накрайници с твърди кауши в комбинация с втулки, съгласно EN 13411-3, които са с коефициент на ефикасност КТ най-малко 0,8, които се използват като принадлежности за стоманени телени въжета, такива като сапани или въжени съставни части, имащи повдигащ, спускащ или носещ ефект в подемното оборудване. Примери за конструкции на твърди кауши са дадени в информационно приложение B и C. Кръглите кауши не са предмет на този документ. Този документ се прилага обезопасени с ухо с пресована втулка накрайници, които са произведени след датата на публикуване на този документ. Опасностите, които се разглеждат в този документ, са изброени в точка 4.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13411-9:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13411-9:2021