Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 17636-2:2023

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 2: Технологии посредством рентгеново и гама-лъчение с използване на цифрови индикатори (ISO 17636-2:2022)

Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors (ISO 17636-2:2022)

Главна информация

60.55     23.08.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ определя технологии за дигитално радиографично изпитване с цел осигуряване на задоволителни и повтарящи се резултати. Технологиите се основават на общопризната практика и фундаментална теория на предмета.
Този документ се прилага за дигитално радиографично изпитване на заварени съединения в метални материали. Прилага се за съединенията на метални плочи (листов материал) и тръби. Освен в своето традиционно значение, терминът „тръба“ в този документ се отнася и за други цилиндрични тела като тръбопроводи, резервоари, барабани на котли и съдове под налягане.
Този документ определя изискванията за дигитално радиографично изпитване посредством рентгеново и гама-лъчение чрез компютърна радиография (CR) или радиография с използване на цифрови индикатори (DDA) на заварени съединения на метални плочи и тръби за откриване на несъвършенства. Включва ръчна и автоматизирана проверка с DDA.
Цифровите индикатори осигуряват цифрово изображение със стойност, което може да се гледа и оценява с помощта на компютър (приложение E). Този документ определя препоръчителната процедура за избор на индикатор и рентгенографска практика. Изборът на компютър, софтуер, монитор, принтер и условията за гледане са важни, но не са основният фокус на този документ. Процедурата, посочена в този документ, предоставя минималните изисквания за радиографична практика, която позволява експониране и получаване на цифрови радиографии с еквивалентна чувствителност за откриване на несъвършенства като филмовата радиография (посочена в ISO 17636-1).
Този документ не определя нива на приемане за нито една от индикациите, открити на радиограмите. Стандартите от серията ISO 10675 осигуряват информация за нивата на приемане при инспекция на заваръчни шевове.
Ако договарящите се страни прилагат по-ниски критерии за изпитване, постигнатото качество може да е значително по-ниско от това, постигнато при стриктното прилагане на този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17636-2:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 17636-2:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
23.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17636-2:2022

Въвежда ISO 17636-2:2022