Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 17636-1:2022

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 1: Технологии за изпитване посредством рентгеново и гама лъчение с използване на индустриални радиографични филми (ISO 17636-1:2022)

Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1:2022)
15.12.2022 г.

Главна информация

60.60     15.12.2022 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя технологии за радиографично изпитване на заварени чрез стопяване съединения на метални материали, използвайки технологии с индустриални радиографични филми, с цел осигуряване на задоволителни и повторяеми резултати. Технологиите се основават на общопризната практика и фундаментална теория на предмета.
Този документ се прилага за съединенията на метални плочи (листов материал) и тръби.
Освен в своето традиционно значение, терминът „тръба“ в този документ се отнася и за други цилиндрични тела като тръбопроводи, резервоари, барабани на котли и съдове под налягане.
Този документ не определя нива на приемане за нито една от индикациите, открити на радиограмите. Стандартите от серията ISO 10675 осигуряват информация за нивата на приемане при инспекция на заваръчни шевове.
Ако договарящите се страни прилагат по-ниски критерии за изпитване, постигнатото качество може да е значително по-ниско от това, постигнато при стриктното прилагане на този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 17636-1:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17636-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17636-1:2022

Въвежда ISO 17636-1:2022