Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1329-1:2021

Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и за системата

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
15.04.2021 г.

Главна информация

60.60     15.04.2021 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

23.040.20     91.140.80  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тoзи документ определя изискванията за тръби, свързващите части и системата с плътни стени, с гладки вътрешна и външна повърхности, екструдирани от материал с еднакъв състав на цялата стена, свързващите части и системата от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), предназначени за:тръбопроводни системи за канализация и отвеждане на отпадъчни води.(ниска и висока температура):
- за приложение в сгради (код за област на приложение “В“)
- за приложения в сгради и за подземни приложения в структурата на сгради (код за област на приложение “ВD”);
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Предвидената употреба е отразена в маркирането на продуктите чрез "B" или "BD".
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Приложение „В“ обхваща надземна употреба в сградите или извън нсгради, закрепени към стената.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Многослойни тръби от материал с различни състави на стената и трби с разпенена вътрешност са обхванати от EN 1453-1 [1].
ЗАБЕЛЕЖКА 4: За подземно използване в структурата на сградата са предназначени само тези елементи, (маркирани с "BD") с номинален външен диаметър, равен на или по-голям от 75 mm
ЗАБЕЛЕЖКА 5: EN 476 [2] определя общите изисквания за елементи, изполвани в отвждащи тръби, дренажи и канализация за гравитационни системи. Тръби и свързваши части, съответстващи на този стандарт отговарят напълно на тези изисквания.
Този документ се прилага и за тръби от PVC-U, свързващи части и системата, предназначени за следните цели:

- за вентилационна част на тръбопроводна отвеждаща система;
- за тръбопроводна система в структурата на сградата за отвеждане на дъждовна вода.

Този документ също така определя параметрите за методите за изпитване, които са позовани в него.
Този документ обхваща поредица от размери на тръби и свързващи части и дава препоръки относно цветовете.

ЗАБЕЛЕЖКА 6: Купувачът или лицето, което определя изискванията, носи отговорност за осъществяването на подходящия избор между различните видове, като взема предвид специфичните изисквания и съответните национални нормативни актове, а също така практиката или правилата за полагане.
ЗАБЕЛЕЖКА 7: Тръби, свързващи части и други елементи за тръбопроводни системи, съответстващи на други стандарти за продукти от пластмаси, описани в приложение В, може да се използват с тръби и свързващи части, съответстващи на този европейски стандарт, при условие че те отговарят на изискванията за присъединителни размери, посочени в точка 7, и на изискванията в таблица 26.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1329-1:2014+A1:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1329-1:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1329-1:2020

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход