Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50491-12-2:2022

Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES) и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част 12-2: Интелигентна мрежа. Спецификация на приложението. Интерфейс и рамка за клиент. Интерфейс между сграден/жилищен CEM (Customer Energy Manager) и администратор на ресурси (Resource manager(s). Модел на данни и съобщения

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 12-2: Smart grid - Application specification - Interface and framework for customer - Interface between the Home / Building CEM and Resource manager(s) - Data model and messaging
16.05.2022 г.

Главна информация

60.60     16.05.2022 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

91.140.50     97.120  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира основните аспекти на семантичната оперативна съвместимост за интерфейса S2 и свързания обмен на данни между CEM и мениджърите на ресурси в рамките на помещенията. Той предоставя технологично независим набор от модели на данни и модели на взаимодействие, за да даде възможност на приложения за управление на енергията в помещенията. Този документ не включва: — съпоставяния към конкретни представяния на данни (XML, JSON и подобни); — съпоставяния с приложни протоколи за предаване на съобщението; — аспекти, свързани със сигурността.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50491-12-2:2022
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50491-12-2:2022