Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 62271-215:2021

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 215: Фазов компаратор, използван с VDIS (IEC 62271-215:2021)

High-voltage switchgear and controlgear - Part 215: Phase comparator used with VDIS
16.12.2021 г.

Главна информация

60.60     16.12.2021 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

13.26     29.130.10     29.240.20     13.260  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62271-215: 2021 е приложим за фазови компаратори, проектирани да бъдат включени към точките за изпитване на система за детектиране и индикация на напрежение (VDIS) съгласно IEC 62271-213, за да дадат индикация за резултата от фазово сравняване. Основната употреба е да се предоставят ясни доказателства за фазовата връзка между две захранвани части от мрежа за високо напрежение при едно и също номинално напрежение и честота, преди да се свържат. Това първо издание отменя и заменя първото издание на IEC 61243-5, публикувано през 1997 г., и първото издание на IEC 62271-206, публикувано през 2011 г. Това издание представлява сливане на съдържанието на IEC 61243-5 и IEC 62271-206. Това издание включва следните значителни технически промени по отношение на предишните издания на IEC 61243-5 и IEC 62271-206:

а) документът не включва специфичните фазови компаратори (SPC), както е дефинирано в IEC 61243-5, който е специфичен за производителите, и връща техническите принципи на универсалния фазов компаратор (UPC) за VDIS на всички производители;
b) фазовият компаратор за последователна свързана операция е въведен, за да улесни работата на фазовото сравнение на големи MV панели.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62271-206:2011

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61243-5:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62271-215:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.12.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62271-215:2021

Въвежда IEC 62271-215:2021 ED1