Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

prБДС EN 17416:2021

Стъкло за строителството. Оценка на отделянето на опасни вещества. Определяне на емисиите от стъклените продукти в затворени помещения

Glass in building - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air from glass products

Главна информация

60.55     8.02.2021 г.

60.60    17.03.2021 г.

BDS

ТК-7

Европейски стандарт

13.040.20     81.040.20  

Обект и област на приложение

Този документ предоставя специфични правила за оценкана отделянето на опасни вещества от стъклени продукти в затворени помещения в допълнение към "хоризонталните правила", дадени в EN 16516.
Този документ се отнася конкретно за продуктите, посочени в мандат M 135 на TC 129, Изменение 1 EN (2012), т.е. продукти, обхванати от следните европейски стандарти: EN 1036-2 и FprEN 16477-2; въпреки това, този документ може да се прилага и за други стъклени продукти, съдържащи летливи органични вещества (VOC), като: EN 1279-5, EN 15755-1 и EN 14449. Стъклените продукти, които не съдържат органични вещества, не попадат в обхвата на този документ (виж приложение А).
Този документ се отнася за отделянето на опасни вещества в затварени помещения от строителни продукти, въпреки че може да се прилага за стъклени продукти с друго приложение, като например мебели.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17416:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
8.02.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17416:2021

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход