Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 20228:2019

Услуги за устен превод. Устен превод на правни текстове. Изисквания (ISO 20228:2019)

Interpreting services — Legal interpreting — Requirements
16.05.2019 г.
15.07.2020 г.

Главна информация

60.60     16.05.2019 г.

BDS

ТК-108

Международен стандарт

01.020     03.080.99  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ посочва основните принципи и практики на услугите за устен превод на правни текстове и указва компетенциите на устните преводачи в сферата на правото. Също така описва различните юридически ситуации и предоставя препоръки за съответните режими на устни преводи.

Приложим е за всички страни, участващи в улесняването на комуникацията между потребители на юридически услуги, които използват говорим или жестомимичен език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 20228:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2019 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 20228:2019