Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14031:2021

Експозиция на работното място. Количествено измерване на въздушно преносими ендотоксини

Workplace exposure - Quantitative measurement of airborne endotoxins
16.09.2021 г.

Главна информация

60.60     16.09.2021 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.30  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя методи за количествено измерване на въздушни ендотоксини (токсини, които се освобождават при разрушаването на грам отрицателни микроорганизми) и дава общи изисквания за вземане на проби от филтри, транспортиране, съхранение, както и анализ на проби. Този документ предоставя също насоки за оценяване на въздушни ендотоксини (при експозиция) на работното място.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14031:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14031:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14031:2021