Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 18841:2019

Услуги за устен превод. Общи изисквания и препоръки (ISO 18841:2018)

Interpreting services — General requirements and recommendations
16.05.2019 г.
16.09.2020 г.

Главна информация

60.60     16.05.2019 г.

BDS

ТК-108

Международен стандарт

01.020     03.080.99  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 18841:2018 указва основни изисквания за предоставянето на услуги за устен превод. Освен това съдържа препоръки за добри практики.


ЗАБЕЛЕЖКА Услугите за специализациите в устните преводи/специализираните устни преводи могат да се засегнат в други Международни стандарти (напр. ISO 20228, Устен превод на правни текстове).

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 18841:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2019 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 18841:2018