Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-1-12:2015/A1:2020

Електромедицински апарати. Част 1-12: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Изисквания за електромедицински апарати и електромедицински системи, използвани в среда на оказване на спешна помощ (IEC 60601-1-12:2014/A1:2020)

Medical electrical equipment - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems intended for use in the emergency medical services environment
21.12.2020 г.

Главна информация

60.60     21.12.2020 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040     11.040.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

90/385/EEC

Активни имплантируеми медицински изделия

93/42/EEC

Медицински изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-12:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-12:2015/A1:2020
60.60 Публикуван стандарт
21.12.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60601-1-12:2015/A1:2020

Въвежда IEC 60601-1-12:2014/AMD1:2020 ED1