Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 15493:2003/A11:2022

Пластмасови тръбопроводни системи за индустриално приложение. Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS), непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) и хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Изисквания за елементите и системите. Метрични серии (ISO 15493:2003/Amd 1:2016 + Cor 1:2004)

Plastics piping systems for industrial applications - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Specifications for components and the system - Metric series (ISO 15493:2003/Amd 1:2016 + Cor 1:2004)

Главна информация

50.60     30.06.2022 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

23.040.01  

Обект и област на приложение

Съществуващото приложение ZB все още неправилно се позовава на старата директива 97/23 / ЕC. Следва да се направи позоваване на Директива 2014/68 / ЕС за съоръжения под налягане. Това ще бъде направено чрез този проект.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 15493:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 15493:2003/A11:2022
50.60 Край на гласуването
30.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 15493:2003/FprA11