Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9712:2022

Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по изпитване без разрушаване (ISO 9712:2021)

Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712:2021)
17.08.2022 г.

Главна информация

60.60     17.08.2022 г.

BDS

ТК-24

Европейски стандарт

03.100.30     19.100  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Техническа редакция"

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията за принципите за квалификация и за сертификация на персонал, който извършва индустриални изпитвания без разрушаване (NDT) по следните методи.
а) изпитване с акустична емисия;
b) изпитване с вихрови токове;
c) изпитване на херметичност (за теч) (изключени са изпитвания с хидравлично налягане);;
d) магнитно изпитване;
e) изпитване с проникващи течности (капилярно);
f) радиографично изпитване;
g) изпитване на напрегнатото състояние;
h) термографично изпитване;
i) ултразвуково изпитване;
j) визуално изпитване (изключват се непосредствено изпитването с невъоръжено око и визуалното изпитване, извършвано по време на прилагането на друг метод за изпитване без разрушаване).
Системата, определена в този документ, е приложима също за други методи на изпитване без разрушаване или за NDT технологии в рамките на установен метод за NDT, при условие че съществува подробна сертификационна схема и методът за NDT или технологията за NDT са предмет на международни, регионални или национални стандарти или е доказано, че методът за NDT или технологията за NDT са доказано ефективни за удовлетворяване на органа за сертификация.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Терминът „индустриални” предполага изключването на приложения в областта на медицината.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: CEN/TR 14748 предоставя насоки относно методологията за квалификация на изпитванията без разрушаване.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Настоящият международен стандарт определя изисквания, които всъщност са схеми за оценяване на съответствието от трета страна. Тези изисквания не се прилагат директно за оценяване на съответствието от втора или първа страна, но съответните части на настоящия документ може да бъдат цитирани при подобни споразумения.
ЗАБЕЛЕЖКА 4: Терминът „пряко визуално изпитване без помощни средства“ означава, че има непрекъснат оптичен път от окото на наблюдателя до зоната за изпитване и наблюдателят не използва инструменти или устройства (например огледало, ендоскоп, оптични влакна).
ЗАБЕЛЕЖКА 5: Изключени са изчисления на деформацията въз основа на други методи за NDT.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 9712:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9712:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9712:2022

Въвежда ISO 9712:2021