Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 18587:2019

Преводачески услуги. Последващо редактиране на машинен превод. Изисквания (ISO 18587:2017)

Translation services — Post-editing of machine translation output — Requirements
16.05.2019 г.
21.04.2020 г.

Главна информация

90.60     19.08.2022 г.

BDS

ТК-108

Международен стандарт

03.080.99     35.240.30  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ съдържа изисквания за процеса на цялостно и последващо редактиране, извършено от човек, на машинен превод и компетенциите на последващите редактори.
Този документ е предназначен да се използва от доставчиците на преводачески услуги, техните клиенти и последващите редактори.
Приложим е само за съдържание, обработено от системи за машинен превод.

ЗАБЕЛЕЖКА Общо за преводаческите услуги вж. ISO 17100.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 18587:2019
90.60 Край на периодичен преглед
19.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 18587:2017