Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 534:2021

Вълнообразни битумни листове. Спецификация на продуктите и методи за изпитване

Corrugated bitumen sheets - Product specification and test methods

Главна информация

40.60     25.06.2020 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.50  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира техническите характеристики и установява методите за изпитване и инспекция на готови вълнообразни битумни листове при експедиране от завода. Той предвижда също оценяване на съответствието на продуктите с изискванията на този европейски стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 534:2006+A1:2010

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 534:2021
40.60 Край на общественото допитване
25.06.2020 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 534