Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

prБДС EN 482:2021

Експозиция на работното място. Процедури за определяне на концентрацията на химични агенти. Основни изисквания при изпълнение

Workplace exposure - Procedures for the determination of the concentration of chemical agents - Basic performance requirements

Главна информация

60.55     8.02.2021 г.

60.60    17.03.2021 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.30  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя общи изисквания за изпълнение на процедури за определяне на концентрация на химични агенти в атмосферата на работното място, както се изисква от Директивата за химични вещества 98/24/ЕС. Дадените изисквания се прилагат за всички процедури за измерване, независимо от физическата форма на химичните агенти (газ, пара, частици във въздуха), метода за вземане на проби и използвания метод за анализ. Този европейски стандарт е приложим при всички стъпки от процедурата за измерване, процедури за измерване с отделни стъпки за вземане на проби и анализ, както и за уреди за директно измерване.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 482:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
8.02.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 482:2021

Въвежда ISO 20581:2016

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход