Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 4210-1:2023

Велосипеди. Изисквания за безопасност на двуколесни велосипеди. Част 1: Речник (ISO 4210-1:2023)

Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 1: Vocabulary (ISO 4210-1:2023)
18.04.2023 г.

Главна информация

60.60     18.04.2023 г.

BDS

ТК-14

Европейски стандарт

43.150     01.040.43  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Техническа редакция" виж още ...

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя термини и определения, свързани с изискванията за безопасност и за технически характеристики за проектиране, сглобяване и изпитване на велосипеди и подвъзли с височина на седлото 635 mm или повече.
Този документ не се прилага за специализирани видове велосипеди, като велосипеди за доставка, велосипеди, управлявани в легнало положение, велосипеди тандем, велосипеди BMX и велосипеди, проектирани и оборудвани за използване в тежки условия, като неодобрени състезателни събития, каскадьорство или акробатични маневри.
ЗАБЕЛЕЖКА: За велосипеди с максимална височина на седлото от 435 mm или по-малко, виж националните разпоредби за играчки, за деца разположени върху тях, а с максимална височина на седлото над 435 mm и по-малко от 635 mm, виж ISO 8098.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4210-1:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4210-1:2023
60.60 Публикуван стандарт
18.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 4210-1:2023

Въвежда ISO 4210-1:2023