Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60079-17:2023

Експлозивни атмосфери. Част 17: Преглед и техническо поддържане на електрически инсталации

Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and maintenance

Главна информация

50.60     18.08.2023 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

29.260.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Тази част от серията IEC 60079 се прилага за потребители и обхваща само онези фактори, които са пряко свързани с проверката и поддръжката на електрически инсталации, специално проектирани за опасни зони, където опасността може да бъде причинена от експлозивни газове или експлозивни прахови атмосфери.
Не включва:
- други основни изисквания за монтаж и проверка на електрическите инсталации;
- проверка на електрическо оборудване;
- защита или вентилация на помещения;
- системи за откриване на газ;
- ремонт и основен ремонт на оборудване, защитено от експлозия (вижте IEC 60079-19).
Въпреки че този стандарт не включва проверка на устройства за безопасност, като използвани във вентилирани помещения (вижте 60079-13), този стандарт включва изискванията за проверка и поддръжка на отделни елементи от оборудването, които ще бъдат част от такива системи, например двигатели или сензори.
Този стандарт допълва изискванията за проверка и изпитване в неопасни зони в IEC 60364-6.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Стандартите, приложени към датата на инсталиране, може да не са стандарти на IEC.
Този стандарт е предназначен да се прилага, когато може да има риск поради наличието на експлозивни газови или прахови смеси с въздух или горими слоеве прах при нормални атмосферни условия. Не се прилага за:
- подземни минни зони,
- прахове от експлозиви,
- пирофорни вещества.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60079-17:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60079-17:2023
50.60 Край на гласуването
18.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 60079-17:2023

Въвежда IEC 60079-17 ED6