Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TR 24971:2020

Медицински изделия. Ръководство за прилагането на ISO 14971 (ISO/TR 24971:2020)

Medical devices - Guidance on the application of ISO 14971 (ISO/TR 24971:2020)
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-87

Технически доклад

11.040.01  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция"

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ предоставя насоки за разработването, внедряването и поддържането на система за управление на риска за медицински изделия съгласно ISO 14971:2019.
Процесът на управление на риска може да бъде част от система за управление на качеството, например тази, която се основава на ISO 13485: 2016 [24], но това не се изисква от ISO 14971: 2019. Някои изисквания в ISO 13485: 2016 (точка 7 за реализация на продукта и 8.2.1 за обратна връзка по време на наблюдение и измерване) са свързани с управлението на риска и могат да бъдат изпълнени чрез прилагане на ISO 14971: 2019. Вижте също наръчника по ISO: ISO 13485: 2016 - Медицински изделия - Практическо ръководство [25].

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TR 24971:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TR 24971:2020