Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 15223-1:2021

Медицински изделия. Означения, използвани в информацията, предоставяна от производителя. Част 1: Общи изисквания (ISO 15223-1:2021)

Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2021)
16.12.2021 г.
14.07.2022 г.

Главна информация

60.60     16.12.2021 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

01.080.20     11.040.01  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя символите, използвани в предоставяната информация от производителя. Този документ се прилага за символи, използвани в широк спектър от медицински изделия, които се предлагат на пазара в световен мащаб и следователно трябва да отговарят на различни регулаторни изисквания. Тези символи могат да бъдат прилагани върху самото медицинско изделие, върху опаковката или в съответната документация. Изискванията на този документ, не са предназначени да се прилагат за символи, посочени в други стандарти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2017/745

Регламент за медицинските изделия

Хармонизиран
2017/746

Регламент за медицинските изделия за инвитро диагностика

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 15223-1:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 15223-1:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.12.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 15223-1:2021/A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO 15223-1:2021

Въвежда ISO 15223-1:2021