Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 20417:2021

Медицински изделия. Информация, предоставяна от производителя (ISO 20417:2021, коригирана версия 2021-12)

Medical devices - Information to be supplied by the manufacturer (ISO 20417:2021, Corrected version 2021-12)
16.08.2021 г.
23.03.2022 г.

Главна информация

60.60     16.08.2021 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ЗАБЕЛЕЖКА 1: В тази точка се съдържат насоки или обосновка, съдържащи се в точка А.2.
Този документ определя изискванията за информация, предоставена от производителя за медицинска изделия или от производителя за принадлежност, както е определено в 3.1. Този документ включва общоприложимите изисквания за идентификация и етикети върху медицинско изделие или принадлежност, опаковката, маркирането на медицинско изделие или принадлежност и придружаващата информация. Този документ не посочва средствата, чрез които информацията трябва да бъде предоставена.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Някои компетентни органи налагат различни изисквания за идентификация, маркировка и документиране на медицинско изделие или принадлежност. Специфичните изисквания на стандартите за продукти или груповите стандарти имат предимство пред изискванията на този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1041:2008+A1:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 20417:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 20417:2021

Въвежда ISO 20417:2021