Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 4126-1:2013/A2:2019

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 1: Предпазни вентили (ISO 4126-1:2013)

Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves (ISO 4126-1:2013)
16.10.2019 г.

Главна информация

60.60     16.10.2019 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

13.240  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

SO 4126-1:2013 определя общите изисквания за предпазните клапани, независимо от течността, за която са проектирани. Приложимо е за предпазни клапани с диаметър на потока от 4 mm и по-високи, които се използват при зададено налягане от 0,1 бара и по-високо. Не се поставя ограничение по отношение на температурата.
ISO 4126-1:2013 е продуктов стандарт и не се прилага за приложения за предпавни клапани.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4126-1:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4126-1:2013/A2:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.10.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 4126-1:2013/A2:2019