Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17399:2020

Водорасли и продукти от водорасли. Термини и определения

Algae and algae products - Terms and definitions
21.04.2020 г.

Главна информация

60.60     21.04.2020 г.

BDS

ТК-0/ПС-31

Европейски стандарт

01.040.13     13.020.55  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя термините, свързани с функциите, продуктите и свойствата на водораслите и продуктите от водорасли. За да се усъвършенстват по-добре методологиите, водораслите се разглеждат като функционална група от организми, които се състоят от микроводорасли, макроводорасли, цианобактерии и Лабиринтуломицети.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17399:2020
60.60 Публикуван стандарт
21.04.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17399 rev:2023

Свързан проект

Въвежда EN 17399:2020