Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9046:2021

Уплътнения на сгради и строителни съоръжения. Определяне свойствата на адхезия/кохезия при постоянна температура (ISO 9046:2021)

Building and civil engineering sealants - Determination of adhesion/cohesion properties at constant temperature (ISO 9046:2021)
16.09.2021 г.

Главна информация

60.60     16.09.2021 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.50  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Техническа редакция"

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Документът специфицира метод за определяне на свойствата на адхезия/кохезия на уплътнения с предимно пластично поведение, които се използват в сгради и строителни съоръжения.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN ISO 9046:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9046:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9046:2021

Въвежда ISO 9046:2021