Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15094:2022

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини за студено плоско валцуване

Safety of machinery - Safety requirements for cold flat rolling mills
20.09.2022 г.

Главна информация

60.60     20.09.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-12

Европейски стандарт

77.180  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя общите изисквания за безопасност за машини за студено валцоване на плоски продукти, както е определено в 3.1.
Този документ е приложим за: Инсталации (машини, оборудване, устройства съгласно приложение D), използвани за производството на метални студено валцовани плоски продукти от доставката на материали от вход (1), през стойката (ите) на машината (2) с устройствата за подмяна на ролки (4), до отстраняването на материала (3) (виж фигура 1).
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15094:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15094:2022
60.60 Публикуван стандарт
20.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15094:2022