Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 1766:2020

Нeфтопродукти. Определяне на условния вискозитет с вискозиметър на Engler

Petroleum products - Determination of the specific viscosity by Engler viscometer
16.03.2020 г.

Главна информация

60.60     16.03.2020 г.

BDS

ТК-67

Чисто национален стандарт

75.080  

български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва процедура за определяне на условния вискозитет на нефтопродукти с вискозиметър на Engler. Методът се прилага за нефтопродукти, които изтичат в непрекъсната струя, при строго контролирани условия на определянето и имат вискозитет не по-малък от 1,2 °Е.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 1766:1974

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 1766:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2020 г.