Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50136-3:2013/A1:2021

Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени сигнали. Част 3: Изисквания за приемопредавател в център за приемане на алармени сигнали (RCT)

Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 3: Requirements for Receiving Centre Transceiver (RCT)
14.10.2021 г.

Главна информация

60.60     14.10.2021 г.

BDS

ТК-53

Европейски стандарт

13.320  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция" виж още ...

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя минималните изисквания за оборудване за изпълнението, надеждността, устойчивостта, сигурността и безопасността на приемопредавател в център за приемане на алармени сигнали (RCT), инсталиран в ARC и използван в системи за предаване на аларми. Изискванията и класификациите на системата за предаване на аларми са определени в EN 50136 1. Различните типове алармени системи могат освен алармени съобщения да изпращат и други видове съобщения, напр. съобщения за грешки и съобщения за състояние. Тези съобщения също се считат за алармени съобщения. Терминът алармено съобщение се използва в този широк смисъл в целия документ. Когато съществуват специфични за приложението стандарти, RCT трябва да отговаря на съответните стандарти, позовани в това приложение. RCT може да бъде или интегриран елемент от всяко оборудване за приемане/оповестяване, или самостоятелно устройство. И в двата случая трябва да се прилагат изискванията на този европейски стандарт. Функцията на RCT е да наблюдава ATP, да получава алармени съобщения, да препраща алармени съобщения към един или повече AE и да изпраща потвърждения до SPT. Управлението на преносната мрежа не е в обхвата на този европейски стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50136-3:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50136-3:2013/A1:2021
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50136-3:2013/A1:2021