Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1996-3:2021

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции

Eurocode 6 - Design of Masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

Главна информация

40.20     2.09.2021 г.

40.60    9.12.2021 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.30  

Обект и област на приложение

(1) Обхватът на EN 1996-1-1 се прилага също в този документ. (2) Този документ дава опростени изчислителни методи за улесняване на проектирането на следните стени от неармирана зидария, предмет на определени условия на приложение: - стени, подложени на вертикални товари и натоварване от вятър; - стени, подложени на концентрирани товари; - противоземетръсни диафрагми; - стени в основи, подложени на страничен земен натиск и вертикално натоварване; - стени, натоварени с напречни товари, но без вертикално натоварване. ЗАБЕЛЕЖКА: За видовете зидани конструкции или части от конструкции, необхванати от (2), проектирането трябва да се основава на EN 1996-1-1. (3) Правилата, дадени в този документ, са съвместими с дадените в EN 1996-1-1, но са по-консервативни по отношение на условията и ограниченията за тяхната употреба. (4) Правилата, дадени в този документ предполагат, че стоманобетонните подови плочи са проектирани съгласно EN 1992-1-1. (5) Този документ се прилага само за зидани конструкции или части от тях, които са в обхвата на EN 1996-1-1 и EN 1996-2. (6) Опростените методи за изчисление, дадени в този документ, не обхващат изчисление на двуслойни стени. (7) Опростените методи за изчисление, дадени в този документ, не обхващат изчисление за извънредни ситуации. Предпоставките в EN 1990 се прилагат в този документ.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1996-3:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1996-3:2021
40.20 Начало на обществено допитване
2.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1996-3

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход