Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1996-3:2023

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

Главна информация

60.55     23.07.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.30  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на EN 1996-3
(1) Обектът и областта на приложение на EN 1996-1-1 се прилага също за този документ.
(2) Този документ дава опростени изчислителни методи за улесняване на проектирането на следните стени от неармирана зидария, предмет на определени условия на приложение:
- стени, подложени на вертикални товари и натоварване от вятър;
- стени, подложени на концентрирани товари;
- противоземетръсни диафрагми;
- стени в основи, подложени на страничен земен натиск и вертикално натоварване;
- стени, натоварени с напречни товари, но без вертикално натоварване.
ЗАБЕЛЕЖКА: За видовете зидани конструкции или части от конструкции, необхванати от (2), проектирането трябва да се основава на EN 1996-1-1.
(3) Правилата, дадени в този документ, са съвместими с дадените в EN 1996-1-1, но са по-консервативни по отношение на условията и ограниченията за тяхната употреба.
(4) Правилата, дадени в този документ предполагат, че стоманобетонните подови плочи са проектирани съгласно EN 1992-1-1.
(5) Този документ се прилага само за зидани конструкции или части от тях, които са в обхвата на EN 1996-1-1 и EN 1996-2.
(6) Опростените методи за изчисление, дадени в този документ, не обхващат изчисление на двуслойни стени.
(7) Опростените методи за изчисление, дадени в този документ, не обхващат изчисление за извънредни ситуации.
Предпоставките в EN 1990 се прилагат в този документ.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1996-3:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1996-3:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
23.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1996-3:2023