Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1996-1-1:2022

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
20.09.2022 г.

Главна информация

60.60     20.09.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.30  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1) Част 1-1 на EN 1996 съдържа основата за проектиране на сгради и строителни съоръжения от зидария. Тя се занимава с неармирана, армирана и обрамчена зидария.
Дадени са също принципите за проектиране на предварително напрегната зидария. Тази част 1-1 на EN 1996 не е валидна за елементи за зидария, с площ в план по-малка от 0,04 m2.
(2) За тези видове конструкции, които не са обхванати изцяло, за нови конструктивни приложения на утвърдени материали, за нови материали, или когато трябва да се поемат въздействия и други влияния извън обичайно срещаните, могат да се прилагат принципите и правилата от тази част 1-1 на EN 1996, но те могат да се нуждаят от допълване.
(3) Част 1-1 на EN 1996 дава подробни правила, които са приложими предимно за обикновени сгради. Приложимостта на тези правила може да бъде ограничена по практически причини или поради опростявания; всички ограничения на приложимостта са дадени в текста, където е необходимо.
(4) Част 1-1 на EN 1996 не обхваща:
- устойчивост на пожар (тя е в обхвата на EN 1996-1-2);
- специфични аспекти на специални видове сгради (например динамични ефекти върху високи сгради)
- специфични аспекти на специални видове строителни съоръжения (като зидани мостове, язовирни стени, комини или резрвоари);
- специфични аспекти на специални конструкции (като арки или куполи);
- зидарии на гипсов разтвор, с или без цимент;
- зидарии, при които блоковете не се полагат в правилен ред и последователност (зидария от недялан камък);
- зидарии, армирани с материали, различни от стомана.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1996-1-1:2005+A1:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1996-1-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
20.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1996-1-1:2022