Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1996-1-1:2022

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Главна информация

60.55     3.01.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.30  

Обект и област на приложение

(1) Част 1-1 на Еврокод 6 съдържа основните предпоставки за проектиране на сгради и строителни съоръжения от зидария. Тя се занимава с неармирана, армирана и обрамчена зидария. Дадени са също принципите за проектиране на предварително напрегната зидария. Тази част не е валидна за зидария, чиято площ в план е по-малка от 0,04 m2.
(2) За тези видове конструкции, които не са обхванати изцяло, за нови конструктивни приложения на утвърдени материали, за нови материали, или когато трябва да се поемат въздействия и други влияния извън обичайно срещаните, могат да се прилагат принципите и правилата от тази част на EN 1996, но те могат да се нуждаят от допълване.
(3) Част 1-1 представя подробни правила, които са приложими предимно за обикновени сгради. Приложимостта на тези правила може да бъде ограничена по практически причини или поради опростявания; всички ограничения в приложимостта са дадени в текста, където е необходимо.
(4) Част 1-1 не обхваща:
- устойчивост на пожар (тя е в обхвата на EN 1996-1-2);
- специфични аспекти на специални видове строителни съоръжения (като зидани мостове, язовирни стени, комини или резрвоари);
- специфични аспекти на специални конструкции (като арки или куполи);
- зидарии на гипсов разтвор, с или без цимент;
- зидарии, при които блоковете не се полагат в правилен ред и последователност (зидария от недялан камък);
- зидарии, армирани с материали, различни от стомана.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1996-1-1:2005+A1:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1996-1-1:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
3.01.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1996-1-1:2022

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход