Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1996-1-1:2021

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Главна информация

50.20     7.10.2021 г.

50.60    18.11.2021 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.30  

Обект и област на приложение

(1) Част 1-1 на Еврокод 6 съдържа основните предпоставки за проектиране на сгради и строителни съоръжения от неармирана, армирана и обрамчена зидария. Дадени са принципите за проектиране на предварително напрегната зидария. Тази част не е валидна за зидария, чиято площ в план е по-малка от 0,04 m2. (2) За тези видове конструкции, които не са обхванати изцяло, за нови конструктивни приложения на утвърдени материали, за нови материали, или когато трябва да се поемат въздействия и други влияния извън обичайно срещаните, могат да се прилагат принципите и правилата от този EN, но те могат да се нуждаят от допълване. (3) Част 1-1 представя подробни правила, които са приложими предимно за обикновени сгради. Приложимостта на тези правила може да бъде ограничена по практически причини или поради опростявания; всички ограничения в приложимостта са дадени в текста, където е необходимо. (4) Част 1-1 не обхваща: - устойчивост на пожар (тя е в обхвата на EN 1996-1-2); - специфични аспекти на специални видове сгради (например динамични ефекти върху високи сгради); - специфични аспекти на специални видове строителни съоръжения (като зидани мостове, язовирни стени, комини или резрвоари); - специфични аспекти на специални конструкции (като арки или куполи); - зидарии на гипсов разтвор, с или без цимент; - - зидарии, при които блоковете не се полагат в правилен ред и последователност (зидария от недялан камък); - зидарии, армирани с материали, различни от стомана.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1996-1-1:2005+A1:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1996-1-1:2021
50.20 Начало на официално гласуване
7.10.2021 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 1996-1-1

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход