Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1996-1-2:2022

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: Structural fire design

Главна информация

40.60     8.12.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.220.50     91.010.30     91.080.30  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на prEN 1996-1-2
(1) Този документ дава правила за проектиране на зидани конструкции за случайна ситуация на пожарно въздействие. Този документ дава само допълнения и идентифицира разликите спрямо проектирането за нормална температура.
(2) Този документ се прилага за конструкции, или части от конструкции, които са в обхвата на EN 1996-1-1 или 1996-3 и са проектирани в съответствие с тях.
(3) Този документ дава правила за проектиране на конструкции за специфицирани изисквания по отношение на техните функции и нива на характеристики.
(5) Този документ не обхваща зидарии от естествени камъни в съответствие с EN 771-6.
(7) Този документ се отнася за следните конструкции:
- неносещи вътрешни стени;
- неносещи външни стени;
- носещи вътрешни стени с преграждаща или непреграждаща функция;
- носещи външни стени с преграждаща или непреграждаща функция.
1.2 Предпоставки
(1) Предпоставките от EN 1990 and EN 1996-1-1 се прилагат в този документ.
(2) Този документ е предвиден да се използва заедно с EN 1990, EN 1991-1-2, EN 1996-1-1, EN 1996 2 и EN 1996-3.
(3) В допълнение към общите предпоставки в EN 1990 и EN 1996-1-1, се прилагат следните предпоставки:
- изборът на съответния сценарий на проектен пожар се прави от подходящо квалифициран и опитен персонал, или се дава в съответни национални разпоредби;
- всички противопожарни мерки, взети предвид при проектирането, се поддържат адекватно.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1996-1-2:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1996-1-2:2022
40.60 Край на общественото допитване
8.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1996-1-2