Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1996-1-2:2022

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Главна информация

40.20     1.09.2022 г.

40.60    8.12.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.220.50     91.010.30     91.080.30  

Обект и област на приложение

(1) Тази част 1-2 на EN 1996 се отнася за проектиране на зидани конструкции за случайна ситуация на пожарно въздействие и е предназначена да се прилага заедно с EN 1996-1-1, EN 1996-2, 1996-3 и EN 1991-1-2. Тази част 1-2 дава само допълнения и идентифицира разликите спрямо проектирането за нормална температура
(2) Тази част 1-2 обхваща само пасивни методи на защита от пожар. Активните методи не са обхванати.
(3) Тази част 1-2 се прилага за зидани конструкции, в рамките на общата огнеустойчивост, за които се изисква да изпълнят някои функции, когато са изложени на пожар, като:
- да се избегне преждевременно разрушаване на конструкцията (функция носимоспособност);
- ограничаване на разпространението на огъня (пламъци, горещи газове или прекомерна топлина) извън предвидените площи (преграждаща функция).
(4) EN 1995-1-2 дава принципите и правилата за прилагане при проектирането на конструкции за посочените изисквания, при спазване на по-горе споменатите функции и нива на характеристиките.
(5) Тази част 1-2 се прилага за конструкции или части от тях, които са в областта на приложение на EN 1996-1-1, EN 1996-2 и EN 1996-3 и са проектирани в съответствие с тях.
(6) Тази част 1-2 не обхваща зидарии от естествени камъни, съгласно EN 771-6.
(7) Тази част 1-2 се отнася за следните конструкции:
- неносещи вътрешни стени;
- неносещи външни стени;
- носещи вътрешни стени с преграждаща или непреграждаща функция;
- носещи външни стени с преграждаща или непреграждаща функция.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1996-1-2:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1996-1-2:2022
40.20 Начало на обществено допитване
1.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1996-1-2

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход