Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12094-8:2023

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Изисквания и методи за изпитване на съединители

Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 8: Characteristics for connectors

Главна информация

50.60     8.06.2023 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.20  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира характеристики на продукта и описва методи за изпитване на гъвкави и твърди съединители, предназначени да се използват в инсталации за гасене с газообразни вещества ( т.е. CO2, инертен газ или газ, съдържащ халогенирани въглеводороди), монтирани в сгради като част от цялостната обслужваща инсталация.
Този документ е приложим за следните съединители:
- Тип 1 и тип 5: използвани между вентилите на резервоара и колектора;
- Тип 3: използвани в пневматични помощни тръбопроводи;
- Тип 2 и тип 4: използвани в разпределителни тръбопроводи на пожарогасителни инсталации след колектора/селекторния вентил.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12094-8:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12094-8:2023
50.60 Край на гласуването
8.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12094-8