Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60825-1:2014/A11:2021

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и изисквания

Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements
15.07.2021 г.

Главна информация

60.60     15.07.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-18

Европейски стандарт

13.110     31.260  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Изменя EN 60825-1 във връзка с европейска директива (LVD2)

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60825-1:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60825-1:2014/A11:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60825-1:2014/A11:2021/AC:2022-03:2022

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60825-1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 60825-1:2014/A11:2021