Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO/ASTM 52931:2022

Добавъчно производство на метали. Околна среда, здраве и безопасност. Общи принципи за използване на метални материали (ISO/ASTM FDIS 52931:2022)

Additive manufacturing of metals - Environment, health and safety - General principles for use of metallic materials (ISO/ASTM 52931:2023)

Главна информация

60.55     22.01.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-0/ПС-22

Европейски стандарт

25.030     13.100     13.030.30     13.020.01  

Обект и област на приложение

Този документ предоставя ръководство за оценка на риска и прилагане на мерки за превенция и защита, свързани с добавъчно производството с изпилзване на метални суровини (например прахове, телове, ...). Рисковете, обхванати от този документ, засягат цялата верига на процеса, от приемането на суровината до крайните части за доставка. Управлението на отпадъците и отстраняването им също са взети под внимание.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO/ASTM 52931:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
22.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO/ASTM 52931:2023

Въвежда ISO/ASTM 52931:2023