Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 19226:2020

Ядрена енергия. Определяне на неутронен поток и отместване на атом (dpa) в корпуса на реактора и вътрешните части (ISO 19226:2017)

Nuclear energy - Determination of neutron fluence and displacement per atom (dpa) in reactor vessel and internals (ISO 19226:2017)
15.07.2020 г.

Главна информация

60.60     15.07.2020 г.

BDS

ТК-71

Европейски стандарт

27.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 19226:2017 осигурява процедура за оценяване на данните за облъчване в областта между ядрото на реактора и вътрешната повърхност на резервоара за съхранение, през корпуса под налягане и кухината на реактора, между краищата на активните горивни възли, като се има предвид източникът на неутрони. в ядрото.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези данни за облъчване може да бъдат поток неутрони или отместване на атом (dpa) и произвеждане на хелий.
При оценяването се използват както изчисленията на потока неутрони, така и данните от измерванията от дозиметрията в корпуса и кухината, според случая. Този документ се прилага за реактори с вода под налягане (PWR), реактори с кипяща вода (BWR) и реактори за тежка вода под налягане (PHWR).
ISO 19226:2017 също така предоставя процедура за оценяване на свойствата на неутронно повреждане в корпуса на реактора под налягане и вътрешните компоненти на PWR, BWR и PHWR. Повреждащите свойства са фокусирани върху атомните повреди, причинени от директни отмествания на атоми вследствие на сблъсъци с неутрони и косвени щети, причинени от добива на газ, като и двете са силно зависими от неутронния енергиен спектър. Следователно, за даден поток неутрони и неутронния енергиен спектър, изчисленията на общия натрупан брой атомни отмествания са важни данни, които трябва да бъдат използвани за управление на дълготрайността на реактора.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 19226:2020
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 19226:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO 19226:2020

Въвежда ISO 19226:2017