Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12101-6:2022

Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Спецификация на системи за диференциално налягане. Комплекти

Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure differential systems - Kits
20.09.2022 г.

Главна информация

60.60     20.09.2022 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.99  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ се прилага за комплекти и компоненти за системи за диференциално налягане , предлагани на пазара и предназначени да работят като част от система за диференциално налягане. Целта на системата за диференциално налягане е да предотврати разпространението на дим в защитени пространства, като използва разликата в налягането и въздушния поток. Този документ специфицира характеристики и методи за изпитване на компоненти и комплекти за системи за диференциално налягане за производство и контрол на необходимото диференциално налягане и въздушния поток между защитено и незащитено пространство.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12101-6:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12101-6:2022
60.60 Публикуван стандарт
20.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12101-6:2022