Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62819:2023

Работа под напрежение. Протектори за очи, лице и глава срещу въздействието на електрическа дъга. Методи за изпитване и изисквания за работните характеристики (IEC 62819:2022)

Live working - Eye, face and head protectors against the effects of electric arc - Performance requirements and test methods

Главна информация

60.55     21.12.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

13.26     29.240.99     29.260.99     13.260  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за протектори за очи, лице и глава срещу въздействието на електрическа дъга - методи за изпитване и изисквания за работните характеристики.Този документ не включва изисквания и разпоредби за изпитване за производителите на продукта или препоръки към потребителите на продукта за подобряване на околната среда. Този документ обхваща изискванията за експлоатационни характеристики на протектори и единични защитни устройства, като се вземат предвид топлинните, оптичните и механичните опасности от електрическа дъга. Този документ не обхваща протектори за работа с умишлено използване на електрическа дъга, напр. електродъгово заваряване, плазмена горелка.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62819:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
21.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62819:2023

Въвежда IEC 62819:2022 ED1