Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60079-26:2021

Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с разделителни елементи или с комбинирани нива на защита (IEC 60079-26:2021)

Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with Separation Elements or combined Levels of Protection

Главна информация

60.55     1.04.2021 г.

60.60   

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

29.260.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

IEC 60079-26:2021 определя изисквания за конструиране, изпитване и маркиране на взривозащитено оборудване, което съдържа части от оборудване с различни нива на защита на оборудването (EPL) и разделителен елемент. Това оборудване е монтирано през граница, където се изискват различни EPLs, например между различни зони с опасност от газ, зони с опасност от прах или зони с опасност от газ, съседни на зони с опасност от прах.
Разделителните елементи се разглеждат както за електрическо, така и за неелектрическо оборудване. Ако механичната енергия може да се трансформира в потенциален източник на запалване, допълнително се извършва оценка на опасността от запалване в съответствие с ISO 80079-36 и се предприемат подходящи мерки.
Този документ също така определя изисквания за комбинацията от два вида защита, всеки с EPL Gb, за постигане на EPL Ga.
Този документ допълва и модифицира общите изисквания на IEC 60079-0. Когато изискването на този документ противоречи на изискване на IEC 60079-0, изискването на този документ има предимство. Това четвърто издание отменя и заменя третото издание и представлява технически преработено издание.
Виж предговора на IEC 60079-26:2020 за описание на основните промени по отношение на предишното издание.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60079-26:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60079-26:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
1.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 60079-26:2020

Въвежда IEC 60079-26:2021 ED4