Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 62053-22:2021

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 22: Статични електромери за активна енергия (класове 0,1 S, 0,2 S и 0,5 S) (IEC 62053-22:2020)

Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 22: Static meters for AC active energy (classes 0,1S, 0,2S and 0,5S)
16.08.2021 г.

Главна информация

60.60     16.08.2021 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

17.220.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62053-22: 2020 се прилага само за работещи с трансформатор статични електромери с класове на точност 0,1 S, 0,2 S и 0,5 S за измерване на електрическа активна енергия на променлив ток в мрежи 50 Hz или 60 Hz и това се отнася само за техните изпитвания на типа.Този документ се отнася за оборудване за измерване на електроенергия, предназначено да: • измерват и контролират електрическата енергия в електрическите мрежи (мрежи) с напрежение до 1000 V AC; • да имат всички функционални елементи, включително допълнителни модули, заключени или образуващи един корпус с брояча, с изключение на индикаторни дисплеи; • работят с вградени или отделени индикаторни дисплеи, или без индикаторни дисплеи; • да бъдат инсталирани в определено подходящо гнездо или рамка; • по избор да предоставят допълнителни функции, различни от тези за измерване на електрическа енергия.
Виж повече на английски.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62053-22:2004

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62053-22:2003/A1:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62053-22:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.08.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62053-22:2021/A11:2021

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62053-22:2021

Въвежда IEC 62053-22:2020 ED2