Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 19361:2020

Измерване на радиоактивност. Определяне на активността на бета-излъчватели. Метод за изпитване с използване на течно сцинтилационно броене (ISO 19361:2017)

Measurement of radioactivity - Determination of beta emitters activities - Test method using liquid scintillation counting (ISO 19361:2017)
15.07.2020 г.

Главна информация

60.60     15.07.2020 г.

BDS

ТК-71

Европейски стандарт

17.240  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 19361:2017 се прилага за течни сцинтилационни броячи и изисква подготовка на сцинтилиращ източник, получен чрез смесване на изпитващата проба и сцинтилационна смес от разнородни неща. Изпитващата проба може да бъде течна (водна или основна) или твърда (частици или филтър или метален диск).
ISO 19361:2017 описва условията за измерване на активността на радионуклиди на бета излъчвател, чрез течно сцинтилационно броене [14] [15].
Изборът на метода за изпитване с помощта на течно сцинтилационно броене включва разглеждане на потенциалното присъствие на други бета излъчвателни радионуклиди в изпитващата проба. В този случай се осъществява специфично третиране на пробата чрез отделяне или изваждане, за да се изолира радионуклидът от участие, за да се избегне всякакво взаимодействие с други бета-, алфа- и гама-излъчващи радионуклиди по време на фазата на броене.
ISO 19361:2017 се прилага за всички видове течни проби с концентрация на активност, варираща от няколко Bq·l-1 до 106 Bq·l-1. За течна проба за изпитване е възможно течните проби да се разреждат, за да се получи разтвор, който има активност, съвместима с измервателния уред. За твърдите проби активността на подготвения сцинтилационен източник трябва да бъде съвместима с измервателния уред.
Обхватът на измерване е свързан с използвания метод за изпитване: естество на изпитващата част, подготовка на сцинтилатора смес от изпитващи порции, измервателно устройство, както и наличието на съвместно съществуващи дейности, дължащи се на смущаващи радионуклиди.
Препаратите за изпитващите порции (като дестилация за измерване 3H или синтез на бензол за 14C измерване и други) са извън обхвата на този документ и са описани в специфични методи за изпитване с използване на течна сцинтилация [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9].

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 19361:2020
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 19361:2020

Въвежда ISO 19361:2017