Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13718-1:2014+A1:2020

Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздушни линейки. Част 1: Изисквания за медицинските изделия, използвани във въздушни линейки

Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances
15.07.2020 г.

Главна информация

60.60     15.07.2020 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01     11.160     49.020  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя основните изисквания за медицински изделия, превозвани и използвани във въздушните линейки и извън болниците и клиниките, в ситуации, когато условията на околната среда могат да се различават от нормалните стайни условия. Този европейски стандарт не обхваща изискванията за одобряване и регистрация на превозното средство, както и за обучението на персонала, които са отговорност на упълномощения(ите) орган(и) в държавата, в която линейката трябва да бъде регистрирана.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13718-1:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13718-1:2014+A1:2020
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13718-1:2014+A1:2020