Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13374:2013+A1:2019

Временни системи за странична защита. Изисквания за продукти. Методи за изпитване

Temporary edge protection systems - Product specification - Test methods
16.05.2019 г.

Главна информация

90.93     2.04.2019 г.

BDS

ТК-107

Европейски стандарт

13.340.99     91.220  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този документ са специфицирани изискванията и методите за изпитване на временни системи за странична защита, които се използват при строителството и поддръжката на сгради и други строителни съоръжения.
Този документ се прилага за временни системи за странична защита при прави и наклонени повърхности и специфицира изискванията за три класа на временна странична защита.
За ситемите за странична защита с предпазващи функции (например падане или хлъзгане от наклонени покриви), този стандарт специфицира изисквания за поглъщане на енергия.
Този стандарт включва системи за странична защита, някои от които са закрепени за конструкцията и други, които разчитат на гравитация или триене при плоски повърхности.
Този стандарт не предоставя изисквания за системи за странична защита, предназначени за:
- защита срещу удар от превозни средства или от други подвижни съоръжения,
- защита от хлъзгане на насипни материали, сняг и т.н.
- защита на зони, достъпни за публика.
Този стандарт не се прилага за странична защита на скелета съгласно EN 12811-1 and EN 1004.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13374:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13374:2013+A1:2019
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
2.04.2019 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13374:2022

Свързан проект

Въвежда EN 13374:2013+A1:2018