Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50600-4-7:2020

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-7: Коефициент на ефективност на охлаждане

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-7: Cooling Efficiency Ratio
16.09.2020 г.

Главна информация

60.60     16.09.2020 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.020     35.110     35.160  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя коефициента на ефективност на охлаждане (CER) като основен показател за ефективност (KPI) за количествено определяне на ефективното използване на енергия за контрол на температурата в пространствата в центъра за данни. Този документ: а) определя коефициента на ефективност на охлаждане (CER) на център за данни; б) описва връзката на този KPI към инфраструктурата на центровете за данни, оборудването за информационни технологии и операциите с информационни технологии; в) определя измерването, изчисляването и отчитането на параметъра; г) предоставя информация за правилното тълкуване на СЕР. Приложение А описва съотношението на CER и други KPI. Приложение Б предоставя примери за прилагането на CER. Приложение C представя параметрите, които влияят на CER. Приложение D описва изискванията и препоръките за производни на KPI, свързани с CER.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-4-7:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50600-4-7:2020