Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50600-4-6:2020

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-6: Фактор за повторно използване на енергия

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-6: Energy Reuse Factor
17.11.2020 г.

Главна информация

60.60     17.11.2020 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.020     35.110     35.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ:
a) определя факторът за повторно използване на енергия(ERF) като основен показател за ефективност (KPI) за количествено определяне на повторното използване на консумираната енергия в центрове за данни;
b) определя измерването, изчисляването и отчитането на ERF;
c) описва прилагането на ERF и неговото разграничаване от ефикасност на използване на енергията (PUE).
ERF отразява ефективността на процеса на повторно използване, който не е част от центровете за данни.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-4-6:2020
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50600-4-6:2020