Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14063:2020

Управление по отношение на околната среда. Обмен на информация по отношение на околната среда. Насоки и примери (ISO 14063:2020)

Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples (ISO 14063:2020)
18.05.2020 г.

Главна информация

60.60     18.05.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт дава на организациите указания за общите принципи, политика, стратегия и дейности, свързани с вътрешните и външни комуникации по отношение на околната среда. Той използва доказани и установени подходи за комуникация, пригодени към определени условия, които съществуват при комуникациите по отношение на околната среда. Той/стандартът се прилага за всички организации независимо от тяхната големина, вид, местоположение, структура, дейности, продукти и услуги, и дали те имат или не система за управление по отношение на околната среда на място.
Той може да се използва в комбинация с който и да е от стандартите от серията ISO 14000, или самостоятелно.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: В приложение А е дадена референтна/сравнителна таблица за серията ISO 14000.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024, ISO 14025 и ISO 14026 предоставят специфични комуникационни инструменти и насоки по отношение на околната среда, свързани с етикетите на продуктите и декларациите.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14063:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14063:2020
60.60 Публикуван стандарт
18.05.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14063:2020

Въвежда ISO 14063:2020